Försöksperson

Genom att vara försöksperson kan du få pengar för att vara en del i forskningsstudier inom sjukvården. Många tester är av mindre variant, medan andra är av större grad och ger då även större ersättning,

Försökspersoner sökes till Sahlgrenska

Försökspersoner sökes till kliniska prövningar (CTC) av läkemedel och andra medicinska behandlingar sökes löpande. Håll utkik på deras sida för aktuella studier att söka och/eller anmäl ditt allmänna intresse till de via deras sida.

Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
Ersättning: Varierar per studie

Texten ovan uppdaterades senast 171113

Besök webbplatsen

Försöksperson sökes till psykologiska institutionen

Delta i forskning via internet hos CLIP i en rad psykologiska områden. Varje undersökning tar mellan 15 till 90 minuter, beroende på studie. För att delta måste du ha fyllt 18 år, och kontaktat dem om att du vill medverka.

Plats: Göteborg (distans via nätet)
Ersättning: Varierar per studie, vanligen mellan 30 till 300 kr

Texten ovan uppdaterades senast 171113

Besök webbplatsen