Försöksperson

Genom att vara försöksperson kan du få pengar för att vara en del i forskningsstudier inom sjukvården. Många tester är av mindre variant, medan andra är av större grad och ger då även större ersättning,