Gratis Tandvård, Billigare Tandvård via Tandvårdsbidrag & Elevbehandlingar

Gratis tandvård, Tandvårdsbidrag

Gratis Tandvård / Fri Tandvård

Gratis tandvård får du till ålder 22 år. Du får alltså gratis tandvård i Sverige tills det år som du fyller 23 år (om du exempelvis fyller 22 år detta år har du fortfarande fri tandvård, men om du fyller 23 år detta år gäller det inte längre) För de som nått den gränsen blir det helt plötsligt relativt dyrt att gå och fixa sina tänder. Det bästa är att fortsätta gå på tandläkarkontroller regelbundet en gång om året och på så sätt minska risken att man får stora hål som i framtiden ev. kräver (dyr) rotfyllning, osv. Du kan även hitta billigare sätt att få tandvård genom nedanstående tips. Gratis tandvård går att nyttja på Folktandvården och hos anslutna privata tandläkare.

 

Tandvårdsbidrag

Man får ett tandvårdsbidrag varje år, som man kan nyttja när man ska göra sina regelbundna kontroller (eller vid behandlingar). Det vanligaste kallas för Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB) och är mellan 300-600 kr per år, beroende på din ålder.

Mellan 23 – 29 år är bidraget 600 kr/år, mellan 30-64 år är bidraget 300 kr/år, efter 65 år är bidraget 600 kr/år. Nytt tandvårdsbidrag ges 1 juli varje år. Detta går att spara från ett år till ett annat och använda två bidrag samtidigt under ett år, osv. Du kan max använda två bidrag samtidigt. Läs mer om tandvårdsbidrag

För vissa patienter som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar finns även ett Särskilt Tandvårdsbidrag (STB) och ligger på 600 kr per halvår.

Tandvårdsbidrag går att nyttja hos Folktandvården och hos anslutna privata tandläkare. Tandvårdsbidragen dras av från din räkning och du behöver ej ligga ute med dessa pengar, utan dessa dras av som en slags rabatt och tandläkaren får sedan dessa pengar i efterskott via försäkringskassan.

 

Högkostnadsskydd

Försäkringskassan har även ett högkostnadsskydd för tandvård över ett visst belopp. Ersättningen går ut till din tandläkare och denna drar av detta från priset du betalar (som en rabatt ungefär). Du står för kostnader upp till 3000 kr, därefter står du för 50% av kostnader mellan 3001 – 15000 kr, och 25% av kostnader över 15 000 kr (kostnad = referenspriset, priser som tandläkaren tar utöver detta räknas ej). Läs mer om högkostnadsskydd för tandvård

 

Nästan Gratis Tandvård – via elevbehandling av tandläkarstudenter

Du kan få nästan gratis tandvård när du får din tandvård via elevbehandling på tandläkarskolor. Jag har provat denna vägen och är rätt så nöjd med tanke på att jag sparat över 5000 kr hittills på behandlingar där jag låtit tandläkarstudenter utföra dessa. Det man får tänka på är att det tar flera timmar att genomföra en-två behandlingar åt gången. Då eleven ofta tar längre tid på sig, ska invänta sin lärares kontroll, osv. Något jag dock var missnöjd med var deras behandling (gick i Malmö) av min retainer, de avvaktade med att sätta tillbaka den och mina tänder hann flytta sig lite, tråkigt nog. Annars är jag nöjd vad det gäller priset. Bortsett från den behandling jag var tvungen att låta lärarna göra då det handla om att operera bort visdomstand, så betalade jag oftast bara 150 kr per elev-behandling (oavsett vad de gjorde).

För att få tillgång till sådana behandlingar kan man kontakta dessa ställen omkring termin-start (augusti, januari ungefär). Exempelvis finner du sådana här:
Malmö
Göteborg
Stockholm

 

Detta inlägg uppdaterades senast 180912

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta med *
Foto bredvid kommentaren laddas in från Gravatar genom den e-post du anger.